Monday, August 17, 2009

张庆信别转移视线

张庆信很厉害爆料
爆翁的料
爆翁马仔的料
但是请不要转移视线
PKFZ的真相
才是我们最想知道的
(第一次看有人爆自己给人钱又不用还,还那么爽,他的钱真多)
Tiong King Sing, kita nak tahu kebenaran Zon Bebas Pelabuhan Klang (PKFZ). Mana perginya 4.6 bilion?

1 comment:

Fairnation said...

那他不讲讲他的钱那里来?